LVCBS

Nízko napěťový centrální bateriový systém. Systém pracuje s napětím 24V. Kapacita je pevně daná s výkonem 300W a čtyřmi okruhy po 20 svítidel max. Jeden okruh je maximálně na 75W. CBS je umístěna v rozvaděči a do stejné skříně se instalují i baterie. LVCBS je možno propojit až s dalšími 31 LVCBS.

Technické parametry

 • V případě použití adresného modulu ve svítidlech: Systém komunikuje přímo s předřadníkem ve svítidle, tzv. adresným modulem, nic se nemusí doplňovat.
 • LED svítidla: Individuální monitoring funguje na bázi kontroly napětí – monitoring tedy nespočívá ve sledování intenzity světelného zdroje fotočlánkem v doplňujícím modulu.
 • Zářivková svítidla: monitoring je řešený sledováním intenzity světelného zdroje fotočlánkem v doplňujícím modulu.
 • Každé svítidlo může svítit buď trvale, nebo nouzově svítící, je možno mít na jedné linii svítidla s různým režimem práce. Nastavování, zda svítidlo bude svítit trvale nebo nouzově se dělá ve svítidle.
 • Adresný modul kontroluje svítidla a vykonává testy funkčnosti svítidla, komunikace se systémem je trvalá. Modul kontroluje, zda je funkční zdroj, jestli je zdroj ve svítidle, jestli svítidlo komunikuje, zda je svítidlo poškozené, informuje o chybě na pojistce na linii a ihned chybu signalizuje
 • Centrála: Centrála kontroluje dobíjení, baterie na hlavním obvodu, zapojení baterií, zda sytém pracuje bez prodlevy, odpor, lokální napětí atd.
 • Ovládání systému je přes LCD dotykový displej. Systém komunikuje česky.
 • Použití substanic: Komunikace mezi centrálou a podstanicemi funguje po celou dobu provozu bez přestávek. Kontroluje se, zda jsou funkční pojistky, funkční komunikace, jestli svítidla svítí, rozsvěcují se svítidla svítící nouzově. Podstanice zasílá do centrály všechny informace např. o poškození pojistek, svítidel, chybě na okruhu, kontroluje lokálně napětí, zasílá výsledky testů. Komunikace centrály se substanicemi probíhá po sběrnici min. 2×0,75. Sběrnici lze libovolně větvit. Doporučujeme kabel 4×0,8 kde v případě poruchy lze využít zbylé vodiče pro komunikaci bez nutnosti instalovat kabel nový.
 • Systém má ve standardu:
  -zásuvku RJ45 pro LAN komunikaci a možnost vzdálené správy systému přes webové rozhraní. K zajištění vzdálené správy přes webové rozhraní je potřeba na PC nainstalovat software Centrala PC3 (příslušenství, není součástí) a následně je možno systém kontrolovat přes webové rozhraní
  -funkci komunikace s BMS (Building management system), 5 kontaktů. V případě využití komunikace s BMS jsou do BMS automaticky zasílány vybrané informace, BMS následně podle nastavení informuje vybrané příjemce.
  -moduly USI – komunikace s čidly zániku fáze a s BMS, USO – komunikace se svítidly, UKN – kontrola napětí sítě, baterie, kontrola izolace.
 • Zálohování dat je podle normy pro nouzové osvětlení EN50172, tedy min. 2 roky. Jsme schopni garantovat kapacitu zálohování 3 roky, průměrná kapacita zálohování dat je 4 roky.

Dodatečné informace

 • Odkaz na stránky výrobce: LVCBS

Ke stažení

Nastavení adresy

Schéma (.dwg)